​​​​​​​[treść dokumentu] 
Zabłudów 1685 r.
Catalogus Discipułorum Scholae Zabłudoviensis Anna 1685

Primis Classis Samuel 

Sienicki Christophorus 
Sienicki Johannes 
Fiszer Sigismundus 
Mninski Stanislaus 
Stankar Alexander 
Pękalski Daniel 
Kamei Yladislaus 
Vladislawus Gródecki

Secundae Classis 

Michael Ręczynski 
Hieronim Zahurski 
Alekxander Rusinowicz 
Johannes Andrzejewicz 
Stephanus Sienicki 
Bogslaus Olendzki

Tertiae Classis 

Boguslaus Stander 
Christophorus 
Balcerowicz Andreas 
Karmichel Stephanus 
Licz Stanislaus Licz 
Andreas Ramesz Dawid 
Balfoer

Quartae Classis 

Alexander Wysocki 
Paulus Halicki
Samuel Pawłowicz
Daniel Ręczynski
Andreas Black
Daniel Karmichel

[miejsce przechowywania] AGAD, AR, dz. VIII, nr 655, s. 12 (fragment).
[opis zewnętrzny] Kopia, rękopis, papier, 1 kartka.
Wypis dokumentu został zaczerpnięty z opracowania prof. Józefa Maroszka, Prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich, Zabłudów XV – XVIII w, Białystok 1994 r.
Back to Top