20232022 | 2021 | 202020192018201720162015201420132012201120102009
"Zabłudów i Okolice" - gminny miesięcznik wydawany od 2009 roku przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie. 
Głównym celem gazety jest stałe informowanie mieszkańców o działaniach i decyzjach podejmowanych przez władze Zabłudowa, jak również wszelkich inicjatywach społeczno-kulturalnych, które mają miejsce na terenie całej gminy.
Redaktorzy: 
Marta Śliwińska (2019-        )
Piotr Woroniecki (2009-2018)
 
Nakład: 500 egz.
Pierwszy numer gazety "Z Zabłudowskiej Ziemi" ukazał się jesienią 1991 roku. Początkowo rola wydawcy była w rękach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zabłudowskiej wraz z Komisją Kultury Zdrowia i Oświaty Rady Miejskiej w Zabłudowie. Od stycznia 1995 roku gazeta zaczęła się ukazywać przy współpracy TPZZ z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zabłudowie, a od roku 2000 po rozwiązaniu TPZZ pismo trafiło pod skrzydła Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zabłudowie, a następnie Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie. 
Od samego początku redakcję nad całością sprawowali: Jan Leończuk i Jacek Waldemar Lulewicz. 
W 2005 roku ukazał się ostatni 56 numer gazety, po czym zawieszono jej dalsze wydawnictwo.
Back to Top