Witamy serdecznie na stronie Zabłudowskiego Archiwum Cyfrowego.
Celem niniejszego projektu jest digitalizacja i upowszechnienie niezwykle bogatych zbiorów dotyczących gminy Zabłudów.
Z tego miejsca zapraszamy do współtworzenia tej wartościowej pamiątki dla przyszłych pokoleń, a przede wszystkim do wnikliwego zapoznania się z zamieszczonymi już materiałami, które mogą okazać się wyjątkowo cenne.
Zachęcamy do współpracy osoby i instytucje, które posiadają w swoich zasobach fotografie, klisze, dokumenty, kroniki, nagrania audio oraz nagrania video. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zachować swoje zbiory przed zniszczeniem i przenieść je z wersji analogowej do cyfrowej.
Wydarzenia kulturalne, uroczystości państwowe i religijne, szkolnictwo, architektura i przestrzeń, fotografie rodzinne i okolicznościowe, znaczące postaci w regionie... ale i nie tylko. Każde, często niepodpisane, anonimowe zdjęcie lub dokument mogą okazać się ważnym śladem minionych lat.
W Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Zabłudowie przy ul. Rynek 8 powstał dział zajmujący się digitalizacją zbiorów. Udostępnione materiały są skanowane, kopiowane, a oryginały wracają do właścicieli. Te najciekawsze za Państwa zgodą prezentujemy na witrynie Zabłudowskiego Archiwum Cyfrowego.
Liczymy również na Waszą pomoc w opisaniu dostępnych materiałów, by archiwum nie było tylko anonimowym zbiorem, a stało się ogromną skarbnicą wiedzy. Również czekamy na  sugestie, opinie, uwagi dotyczące niniejszej strony, celem jeszcze sprawniejszego poruszania się po zabłudowskich kartach historii.
Z tego miejsca serdecznie dziękujemy za możliwość skorzystania ze zbiorów osobom bez których nie powstał by niniejszy portal. Swoich cennych pamiątek użyczyli:
Piotr Charyło, Maria Drewnowska, Jerzy Grabowski, ks. Andrzej Górski, Teresa Grzeszak, Cecylia Ewa Halicka, Regina i Wacław Haliccy, Agata Łysak, Andrzej Kalinowski, Małgorzata Kasperowicz, Anna Kazberuk, Anna Kiełczewska, Maria Korolczuk, Barbara Kulikowska, Jarosław Leończuk, Stanisław Maksimowicz, Bogdan Matysewicz, Marian Minkiewicz, Edward Nosorowski, Barbara Orłowska, Grzegorz Pietrowski, Zofia Polikarp, Maciej Rogucki, Barbara Sacharewicz, Cecylia Sacharewicz, Stanisława i Stefan Sacharewicz, Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka, Irena Samsonowicz, Emilia Sękowicz-Dołżyńska, Walentyna Sieśkiewicz, Barbara Smolińska z d. Szyłkiewicz, Janina Suchowierska, ks. dr Adam Szot, Tadeusz Szymborski, ks. mitrat Mirosław Tomaszewski, Tomasz Wiśniewski, Grażyna Zakrzewska-Dąb, Anna Zawadzka
Dziękujemy także za współpracę i możliwość skorzystania ze zbiorów zaprzyjaźnionym instytucjom:
Muzeum Wojska w Białymstoku
Muzeum Wojska w Białymstoku
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Podlaski Instytut Kultury
Podlaski Instytut Kultury
Klub Sportowy "RUDNIA" w Zabłudowie
Klub Sportowy "RUDNIA" w Zabłudowie
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Narodowe w Krakowie
United States Holocaust Memorial Museum
United States Holocaust Memorial Museum
Muzeum Harcerstwa w Warszawie
Muzeum Harcerstwa w Warszawie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
Archiwum Archidiecezji w Białymstoku
National WWI Museum and Memorial (Kansas City, MO, USA)
YIVO Institute for Jewish Research (New York, USA)
Urząd Miejski w Zabłudowie​​​​​​​
Back to Top