​​​​​​​[treść dokumentu]
Przed nami J.O. księcia IMci pana koniuszego WKL komisarzami do zrewidowania i zordynowania majętności zabłudowskiej, także do przesłuchania i rozsądzenia różnych spraw zesłanymi, stanąwszy starsi Żydzi zabłudowscy imieniem całej szkoły donieśli nam tę querimonię, iż im za pierwszym zaraz pozwem przez sad zamkowy stawać każą i o postanowienie tego prosili, żeby tak jako i chrześcijanie za trzecim stawali.
W której sprawie skłaniając się do proźby ich i do samej słuszności postanawiamy, aby odtąd na potym zawsie nie za pierwszym, ale aż za trzecim pozwem przez sąd wolno im było stawać.
Dattum w Zabłudowiu, dnia 10 Februarii Anno 1662.
Jan Skiwski, surogator brański m.p.
Jan Pękalski m.p.
Zbygniew Morstin, miecznik mozyrski m.p.
1

Roku 1684 [1654?] maja 10 dnia postanowiwszy się personaliter Żyd Isko Markiewicz, szkolnik grodzieński, ten list podał Kazimierz Hero. Kobyliński namiesnik powiatu grodzieńskiegoi

Roku 1665 dnia 10 Juli Żydzi zabłudowscy pokładali to pismo przede mną na rewizję od księci IM pana miłościwego zesłanym do Zabłudowia, według którego listu mają być zachowani do dalszej woli i łaski księcia Imci

Datt. w Zabłudowi ut supra.
Krzysztof Łopata
Zatwierdzani do dalszej łaski mej
Bogusław Radziwiłł [l.s.]
Zatwierdzam do dalszej dyspozycji
Ludowika [s] Karolina Radziwiłłówna, margrabina Brandenburska [l.s.]
2
[przypisy]
1. Zbigniew Morsztyn (ok. 1622-1689) jeden z najwybitniejszych poetów polskiego baroku, krewny Samuela Mierzeńskiego, od 20 V 1647 dzierżawcy folwarku dojlidzkiego w dobrach zabłudowskich. Dojlidy były też rezydencją Zbigniewa Morsztyna, a dwór dojlidzki nazywał on swoim domem. W wierszu "Do IMciP Aleksandra Mierzeńskiego [...] list jadąc do wojska koronnego z Dojlid" czytamy m.in.: "Teraz w domowe dostawszy się ściany. Rzucam do ciebie prezent obiecany". Według opinii historyków miał on w 1655 r. opuścić te okolice. Dokumenty poświadczają, że Morsztyn później też związany był z dobrami zabłudowskimi, gdzie wzmiankowany był: 10 II, 28 II, 18 III 1662. Był wówczas administratorem dóbr zabłudowskich. Posiadał folwark Kuriany, dany mu we władanie przez Bogusława Radziwiłła. Tam w 1660 poeta osadził swą żonę, jej siostrę i swoją siostrzenicę. W dobrach zabłudowskich przebywał do połowy 1662 - Z. Morsztyn, Wybór wierszy, oprac. J. Pelc, Wrocław 1975, s. XIII-XV. Morsztyn tytuł miecznika mozyrskiego uzyskał 28 XI 1657  r.
2. Ludwika Karolina, córka Bogusława Radziwiłła i Marii Anny Radziwiłłówny, dwukrotnie zamężna, pierwszy raz z Ludwikiem, margrabim brandenburskim, drugi z Karolem Filipem, księciem neuburskim, późniejszym elektorem Palatynatu Reńskiego.
[opis zewnętrzny] Kopia, rękopis, język polski, papier, 1 karta.
[miejsce przechowywania] Zbiory prywatne.
Wypis dokumentu i przypisy zaczerpnięto z opracowania prof. Józefa Maroszka, Prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich. Zabłudów XV–XVIII w., Białystok 1994, s. 206-207.
Back to Top