Tapiseria "Przegląd wojsk litewskich przed Augustem III, dokonany pod Zabłudowem" 
1752 – 1760, technika tapiserii, wys. 332 cm, szer. 604 cm., 
Tapiseria znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK XIX-11762  |  fot. Karol Kowalik
Manufaktury tapisjerskie w dobrach Radziwiłłowskich istniały już na pewno w latach 20-tych XVIII wieku. W 1752 roku Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” (1702 – 1762), wielki hetman litewski, zlecił Dominikowi Ksaweremu Heskiemu zwanemu Starym wykonanie projektów tapiserii obrazujących historię domu Radziwiłłów. Tylko cztery monumentalne tkaniny z tej serii przetrwały do naszych czasów. 
Przegląd wojsk litewskich… jest ilustracją wydarzenia, które miało miejsce w 1744 roku. Na pierwszym planie widać ogromną postać hetmana Michała Kazimierza Radziwiłła "Rybeńki" na koniu, w pełnej sarmackiej pysze. W głębi przesuwają się oddziały wojska litewskiego, w tym chorągwie husarskie, nieodgrywające już wówczas swojej zwycięskiej roli. Przypatruje się im sam król August III Sas – mikroskopijny w porównaniu z monumentalnym konnym wizerunkiem hetmana. Na samej górze widnieje herb Radziwiłłów, a u dołu kartusz z opisem wydarzenia.
Back to Top