Napis w otoku: SIGILLUM CIVI  |  ZABLUDOVENSIS BORRUSSO ORIENT  |  NOV 1798 
wewnątrz koń z rogiem, nad koniem korona pięciopałkowa
Archiwum Państwowe w Białymstoku - Zespół archiwalny Kamera Wojny i Domen w Białymstoku, nr zesp. 2, sygn. 3193, k. 19
Back to Top