Zabłudów
1928 | Zabłudowscy strażacy na Rynku Kościuszki w Białymstoku - przy budynku nr 3 w którym mieściła się m.in. firma A. Kotkowska - konfekcja damska | z arch. Zofii Polikarp
1928 | Zabłudowscy strażacy na Rynku Kościuszki w Białymstoku - przy budynku nr 3 w którym mieściła się m.in. firma A. Kotkowska - konfekcja damska | z arch. Zofii Polikarp
1938 | Alfons Dudziński - Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłudowie | z arch. Agnieszki Dudzińskiej
1938 | Alfons Dudziński - Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłudowie | z arch. Agnieszki Dudzińskiej
1947 | Drużyna OSP w drodze do pożaru | z arch. Zofii Polikarp
1947 | Drużyna OSP w drodze do pożaru | z arch. Zofii Polikarp
1997 | Goście z Grodna odwiedzają zabłudowskie OSP - od lewej: Bazyli Gabrylewski, x, Jan Małaszkiewicz, x, Mieczysław Ładny, Jan Borowski, x, Romuald Wiszniewski, x, Jerzy Dudziński, x | z arch. MOAK
1997 | Goście z Grodna odwiedzają zabłudowskie OSP - od lewej: Bazyli Gabrylewski, x, Jan Małaszkiewicz, x, Mieczysław Ładny, Jan Borowski, x, Romuald Wiszniewski, x, Jerzy Dudziński, x | z arch. MOAK
1998.08.22 | Burmistrz Zabłudowa - Mieczysław Ładny wręcza sztandar komendantowi OSP w Zabłudowie - Romualdowi Wiszniewskiemu | z arch. MOAK
1998.08.22 | Burmistrz Zabłudowa - Mieczysław Ładny wręcza sztandar komendantowi OSP w Zabłudowie - Romualdowi Wiszniewskiemu | z arch. MOAK
2001.05.06 | Wyświęcenie nowego wozu strażackiego | z arch. Agnieszki Dudzińskiej
2001.05.06 | Wyświęcenie nowego wozu strażackiego | z arch. Agnieszki Dudzińskiej
2013.07.21 | Burmistrz Zabłudowa - Jacek Waldemar Lulewicz wręcza sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłudowie - ul. Rynek | z arch. MOAK
2013.07.21 | Burmistrz Zabłudowa - Jacek Waldemar Lulewicz wręcza sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłudowie - ul. Rynek | z arch. MOAK
Folwarki Wielkie
1982.08.21 | Otwarcie Strażnicy w Folwarkach Wielkich | z arch. Urzędu Miejskiego w Zabłudowie
1982.08.21 | Otwarcie Strażnicy w Folwarkach Wielkich | z arch. Urzędu Miejskiego w Zabłudowie
1982.08.21 | Otwarcie Strażnicy w Folwarkach Wielkich | z arch. Urzędu Miejskiego w Zabłudowie
1982.08.21 | Otwarcie Strażnicy w Folwarkach Wielkich | z arch. Urzędu Miejskiego w Zabłudowie
1982.08.21 | Otwarcie Strażnicy w Folwarkach Wielkich - przecięcia wstęgi dokonał Naczelnik Miasta i Gminy Zabłudów - Kazimierz Wasilewski | z arch. Urzędu Miejskiego w Zabłudowie
1982.08.21 | Otwarcie Strażnicy w Folwarkach Wielkich - przecięcia wstęgi dokonał Naczelnik Miasta i Gminy Zabłudów - Kazimierz Wasilewski | z arch. Urzędu Miejskiego w Zabłudowie
Rafałówka
1976.11.07 | 50-lecie OSP w Rafałówce | z arch. Urzędu Miejskiego w Zabłudowie
1976.11.07 | 50-lecie OSP w Rafałówce | z arch. Urzędu Miejskiego w Zabłudowie
1976.11.07 | 50-lecie OSP w Rafałówce - Waldemar Gołębiewski - sekretarz gminny PZPR w asyście strażaka Edwarda Samsonowicza | z arch. Elżbiety Samsonowicz-Łęczyckiej
1976.11.07 | 50-lecie OSP w Rafałówce - Waldemar Gołębiewski - sekretarz gminny PZPR w asyście strażaka Edwarda Samsonowicza | z arch. Elżbiety Samsonowicz-Łęczyckiej
1976.11.07 | 50-lecie OSP w Rafałówce - symboliczne wbijanie gwoździa do sztandaru | z arch. Elżbiety Samsonowicz-Łęczyckiej
1976.11.07 | 50-lecie OSP w Rafałówce - symboliczne wbijanie gwoździa do sztandaru | z arch. Elżbiety Samsonowicz-Łęczyckiej
1976.11.07 | 50-lecie OSP w Rafałówce - uroczyste wręczenie sztandaru | z arch. Urzędu Miejskiego w Zabłudowie
1976.11.07 | 50-lecie OSP w Rafałówce - uroczyste wręczenie sztandaru | z arch. Urzędu Miejskiego w Zabłudowie
1976.11.07 | 50-lecie OSP w Rafałówce - po lewej Józef Sawicki (jeden z założycieli OSP w Rafałówce) i Edward Karczewski | z arch. Urzędu Miejskiego w Zabłudowie
1976.11.07 | 50-lecie OSP w Rafałówce - po lewej Józef Sawicki (jeden z założycieli OSP w Rafałówce) i Edward Karczewski | z arch. Urzędu Miejskiego w Zabłudowie
Back to Top