fot. Bogdan Bruszewski

Syn Aleksandra i Stefanii z d. Półkośnik, urodził się 1 stycznia 1936 roku w miejscowości Izbiszcze położonej nad Narwią, w parafii Śliwno, potem włączonej do nowopowstałej parafii Konowały w woj. podlaskim.
Szkołę Podstawową ukończył w Kruszewie, maturę uzyskał w Liceum im. Zygmunta Augusta w Białymstoku by w 1955 roku zostać przyjętym do Seminarium Duchownego w Białymstoku. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 18 czerwca 1961 roku z rąk ks. bp Władysława Suszyńskiego. Po święceniach jako wikariusz został skierowany do parafii w Rozedrance Starej i po dwóch latach przez 6 lat pracował w Sokolanach, po czym dwa lata wikariatu w Korycinie aby w 1971 roku powrócić do Sokolan i objąć funkcję proboszcza.
Doświadczenia kapłańskie i organizacyjne pozwoliły aby 22 czerwca 1980 roku ks. Józef Krysiewicz został proboszczem parafii pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie.
Ks. Jóżef Krysiewicz otrzymał tytuł Kanonika Honorowego Kapituły Krypnieńskiej. 
W ciągu 25 lat posługi wykonał ogrom pracy, zarówno na polu duszpasterskim jak i administracyjnym. W 1989 roku za jego sprawą poświęcona została przez ks. biskupa Edwarda Kisiela nowozbudowana kaplica we wsi Krynickie. W 1991 roku dokonał odnowy kaplic na cmentarzach Św. Rocha i Św. Marii Magdaleny oraz naprawił mury ogradzające te cmentarze. Na cmentarzu grzebalnym św. Krzyża zostało postawione ogrodzenie. Ponadto powiększono jego powierzchnię, postawiono nową bramę główną z cegły klinkierowej a teren ogrodzono murem z kamienia polnego. Najpoważniejszą jednak inwestycją przeprowadzoną za probostwa ks. Krysiewicza był gruntowny remont kościoła w Zabłudowie. Poczynając od odnowienia elewacji kościoła i remontu dachu po prace konserwatorsko - remontowe wewnątrz świątyni.  Rezultatem tych prac jest pięknie odnowiony kościół, jedna z wizytówek miasta.
11 sierpnia 2005 roku Rada Miejska w Zabłudowie nadała ks. kanonikowi Józefowi Krysiewiczowi Honorowe Obywatelstwo Miasta Zabłudowa.
ks. Józef Krysiewicz zmarł 2 listopada 2021 roku w 60. rocznicę kapłaństwa.
Back to Top