Procesja dziękczynna w Zabłudowie po wydaniu ukazu carskiego w kwietniu 1905 r.
1905 | Procesja dziękczynna po wydaniu ukazu carskiego w kwietniu 1905 roku o wolności religijnej - ul. Rynek, widok w stronę ul. Białostockiej (proboszczem w latach 1899-1911 był ks. Marcin Puzyrewski) | z arch. Zofii Polikarp
1905 | Procesja dziękczynna po wydaniu ukazu carskiego w kwietniu 1905 roku o wolności religijnej - ul. Rynek, widok w stronę ul. Białostockiej (proboszczem w latach 1899-1911 był ks. Marcin Puzyrewski) | z arch. Zofii Polikarp
1905 | Procesja dziękczynna po wydaniu ukazu carskiego w kwietniu 1905 roku o wolności religijnej - widok w stronę kościoła | z arch. Zofii Polikarp
1905 | Procesja dziękczynna po wydaniu ukazu carskiego w kwietniu 1905 roku o wolności religijnej - widok w stronę kościoła | z arch. Zofii Polikarp
Duchowieństwo
1922 | Od lewej kapelani: ks. płk Wiktor Szyłkiewicz (Zabłudowianin), ks. płk Jerzy Bogusław Ryszard Sienkiewicz (w 1937 r. był administratorem w Zabłudowie), błogosławiony ks. Michał Sopoćko | z arch. MOAK
1922 | Od lewej kapelani: ks. płk Wiktor Szyłkiewicz (Zabłudowianin), ks. płk Jerzy Bogusław Ryszard Sienkiewicz (w 1937 r. był administratorem w Zabłudowie), błogosławiony ks. Michał Sopoćko | z arch. MOAK
1929.08 | ks. Witold Kuźmicki - proboszcz zabłudowski w latach 1927-1936 (odnowiciel kościoła parafialnego, kaplic św. Rocha i św. Marii Magdaleny - założyciel Akcji Katolickiej, odnowiciel Bractwa III Zakonu - aresztowany i umieszczony w więzieniu w Grodnie, 13.07.1943 r. w pobliżu wsi Naumowicze k/Grodna prawodopodobnie postrzelony w rękę i zasypany żywcem w dole) | z arch. ks. Andrzeja Górskiego
1929.08 | ks. Witold Kuźmicki - proboszcz zabłudowski w latach 1927-1936 (odnowiciel kościoła parafialnego, kaplic św. Rocha i św. Marii Magdaleny - założyciel Akcji Katolickiej, odnowiciel Bractwa III Zakonu - aresztowany i umieszczony w więzieniu w Grodnie, 13.07.1943 r. w pobliżu wsi Naumowicze k/Grodna prawodopodobnie postrzelony w rękę i zasypany żywcem w dole) | z arch. ks. Andrzeja Górskiego
Lata 20. XX wieku | ks. Alfons Borowski - wikariusz przy ks. Stanisławie Ignacym Nawrockim w latach 1919-1926, budowniczy kościoła w Tryczówce - aresztowany przez Niemców w ramach akcji skierowanej przeciwko polskiej inteligencji pod hasłem "Polenaktion", przetrzymywany i zamordowany 10.03.1943 r. w Lidzie na Białorusi | z arch. Barbary Sacharewicz
Lata 20. XX wieku | ks. Alfons Borowski - wikariusz przy ks. Stanisławie Ignacym Nawrockim w latach 1919-1926, budowniczy kościoła w Tryczówce - aresztowany przez Niemców w ramach akcji skierowanej przeciwko polskiej inteligencji pod hasłem "Polenaktion", przetrzymywany i zamordowany 10.03.1943 r. w Lidzie na Białorusi | z arch. Barbary Sacharewicz
Lata 30. XX wieku | ks. Stanisław Ignacy Nawrocki - proboszcz parafii Zabłudów w latach 1911-1927 (odnowiciel zabłudowskiej świątyni w której przebudowano gruntownie ołtarz, wmurowano stacje Drogi Krzyżowej oraz zainstalowano pneumatyczne czternastogłosowe organy o dwóch manuałach firmy Antoniego Szymańskiego z Warszawy - w 1918 r. przyczynił się do budowy kaplicy we wsi Halickie - czynnie zaangażowany w tworzeniu polskich bibliotek i szkół w powiecie białostockim - poseł I kadencji na Sejm RP w latach 1922-1927) | z arch. Cecylii Sacharewicz
Lata 30. XX wieku | ks. Stanisław Ignacy Nawrocki - proboszcz parafii Zabłudów w latach 1911-1927 (odnowiciel zabłudowskiej świątyni w której przebudowano gruntownie ołtarz, wmurowano stacje Drogi Krzyżowej oraz zainstalowano pneumatyczne czternastogłosowe organy o dwóch manuałach firmy Antoniego Szymańskiego z Warszawy - w 1918 r. przyczynił się do budowy kaplicy we wsi Halickie - czynnie zaangażowany w tworzeniu polskich bibliotek i szkół w powiecie białostockim - poseł I kadencji na Sejm RP w latach 1922-1927) | z arch. Cecylii Sacharewicz
Lata 30. XX wieku | Księża przed zabłudowską plebanią | z arch. ks. dr Adama Szota
Lata 30. XX wieku | Księża przed zabłudowską plebanią | z arch. ks. dr Adama Szota
ok. 1939 | ks. emeryt Aleksander Paulin Giedrojć i ks. Adam Ostrowski (proboszcz w Zabłudowie w latach 1938-1940) wśród działaczy Akcji Katolickiej - u góry 2. od lewej Michał Szyłkiewicz, 1. od prawej u dołu Józef Szyłkiewicz | z arch. ks. dr Adama Szota
ok. 1939 | ks. emeryt Aleksander Paulin Giedrojć i ks. Adam Ostrowski (proboszcz w Zabłudowie w latach 1938-1940) wśród działaczy Akcji Katolickiej - u góry 2. od lewej Michał Szyłkiewicz, 1. od prawej u dołu Józef Szyłkiewicz | z arch. ks. dr Adama Szota
1947 | Komitet parafialny z księżmi - od lewej: ks. Alfons Zienkiewicz (proboszcz parafii Zabłudów w latach 1947-1950) i ks. Józef Niemotko | z arch. ks. dr Adama Szota
1947 | Komitet parafialny z księżmi - od lewej: ks. Alfons Zienkiewicz (proboszcz parafii Zabłudów w latach 1947-1950) i ks. Józef Niemotko | z arch. ks. dr Adama Szota
Lata 50. XX wieku (II poł.) | ks. Jan Wołk-Karaczewski | z arch. Marii Drewnowskiej
Lata 50. XX wieku (II poł.) | ks. Jan Wołk-Karaczewski | z arch. Marii Drewnowskiej
1961.06 | ks. Antoni Kruk - wikariusz zabłudowski w latach 1960-1970 - po lewej Romualda Szelengowicz, po prawej Janina Suchowierska z d. Niewiarowska | z arch. Janiny Suchowierskiej
1961.06 | ks. Antoni Kruk - wikariusz zabłudowski w latach 1960-1970 - po lewej Romualda Szelengowicz, po prawej Janina Suchowierska z d. Niewiarowska | z arch. Janiny Suchowierskiej
1972 | od lewej: ks. Stanisław Urban, ks. bp Henryk Gulbinowicz, ks. Stanisław Więckiewicz (proboszcz zabłudowski w latach 1940-1946), ks. proboszcz Jan Skarzyński | z arch. ks. dr Adama Szota
1972 | od lewej: ks. Stanisław Urban, ks. bp Henryk Gulbinowicz, ks. Stanisław Więckiewicz (proboszcz zabłudowski w latach 1940-1946), ks. proboszcz Jan Skarzyński | z arch. ks. dr Adama Szota
1991.10 | ks. Józef Krysiewicz - proboszcz zabłudowski w latach 1980-2006, Honorowy Obywatel Miasta Zabłudowa - dokonał odnowy kaplic św. Rocha i św. Marii Magdaleny oraz napraw murów ogradzających cmentarze, doprowadził do gruntownego remontu kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie - obecnie rezydent zabłudowskiej parafii | z arch. MOAK
1991.10 | ks. Józef Krysiewicz - proboszcz zabłudowski w latach 1980-2006, Honorowy Obywatel Miasta Zabłudowa - dokonał odnowy kaplic św. Rocha i św. Marii Magdaleny oraz napraw murów ogradzających cmentarze, doprowadził do gruntownego remontu kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie - obecnie rezydent zabłudowskiej parafii | z arch. MOAK
Stowarzyszenia i grupy działające przy parafii w Zabłudowie
Lata 20. XX wieku | Tercjarze - III Zakon praktykujący św. Franciszka w Zabłudowie - 2. od lewej u dołu Ludwika Harasimczuk, w drugim rzędzie od dołu 1. od lewej Józefa Harasimczuk, 7. ks. Stanisław Ignacy Nawrocki, w górnym rzędzie 1. od prawej Stanisław Regucki | z arch. Cecylii Sacharewicz
Lata 20. XX wieku | Tercjarze - III Zakon praktykujący św. Franciszka w Zabłudowie - 2. od lewej u dołu Ludwika Harasimczuk, w drugim rzędzie od dołu 1. od lewej Józefa Harasimczuk, 7. ks. Stanisław Ignacy Nawrocki, w górnym rzędzie 1. od prawej Stanisław Regucki | z arch. Cecylii Sacharewicz
Lata 30. XX wieku | Stowarzyszenie Akcji Katolickiej działające przy parafii w Zabłudowie - założycielem był ks. Witold Kuźmicki (proboszcz w latach 1927-1936) - w trzecim rzędzie u góry druga od lewej Irena Mioduszewska | z arch. Zofii Polikarp
Lata 30. XX wieku | Stowarzyszenie Akcji Katolickiej działające przy parafii w Zabłudowie - założycielem był ks. Witold Kuźmicki (proboszcz w latach 1927-1936) - w trzecim rzędzie u góry druga od lewej Irena Mioduszewska | z arch. Zofii Polikarp
1935 | Grupa kobiet z Folwarków Małych i Folwarków Wielkich po procesji Bożego Ciała - siedzą od lewej: ks. Adolf Jaroszko(?), ks. proboszcz Witold Kuźmicki, Jadwiga Jaroszewicz z d. Dąbrowska (żona Michała - właściciela dworku w Rafałówce, posła na Sejm II RP w latach 1930-1935) | z arch. Agnieszki Dudzińskiej
1935 | Grupa kobiet z Folwarków Małych i Folwarków Wielkich po procesji Bożego Ciała - siedzą od lewej: ks. Adolf Jaroszko(?), ks. proboszcz Witold Kuźmicki, Jadwiga Jaroszewicz z d. Dąbrowska (żona Michała - właściciela dworku w Rafałówce, posła na Sejm II RP w latach 1930-1935) | z arch. Agnieszki Dudzińskiej
1935-1937 | Młodzieżowy Amatorski Teatrzyk przy parafii w Zabłudowie - po prawej ks. Stanisław Urban | z arch. Zofii Polikarp
1935-1937 | Młodzieżowy Amatorski Teatrzyk przy parafii w Zabłudowie - po prawej ks. Stanisław Urban | z arch. Zofii Polikarp
1935-1937 | Młodzieżowy Amatorski Teatrzyk przy parafii w Zabłudowie - Inscenizacja Męki Pańskiej - w środku ks. Stanisław Urban | z arch. Zofii Polikarp
1935-1937 | Młodzieżowy Amatorski Teatrzyk przy parafii w Zabłudowie - Inscenizacja Męki Pańskiej - w środku ks. Stanisław Urban | z arch. Zofii Polikarp
Chór parafialny w Zabłudowie - u góry: Stanisława Matysewicz z d. Bach | z arch. Bogdana Matysewicza
Chór parafialny w Zabłudowie - u góry: Stanisława Matysewicz z d. Bach | z arch. Bogdana Matysewicza
Lata 30. XX wieku | Żeńska Organizacja Pomocy Katolickiej - kurs nowoczesnego gotowania - 1. od lewej u dołu Leokadia Glinka z d. Lewkowicz | z arch. Zofii Polikarp
Lata 30. XX wieku | Żeńska Organizacja Pomocy Katolickiej - kurs nowoczesnego gotowania - 1. od lewej u dołu Leokadia Glinka z d. Lewkowicz | z arch. Zofii Polikarp
1935-1937 | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Zabłudowie - w środku ks. Stanisław Urban | z arch. Zofii Polikarp
1935-1937 | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Zabłudowie - w środku ks. Stanisław Urban | z arch. Zofii Polikarp
1937 | Stowarzyszenie Akcji Katolickiej | z arch. Agaty Łysak
1937 | Stowarzyszenie Akcji Katolickiej | z arch. Agaty Łysak
ok. 1938 | Członkowie Akcji Katolickiej działającej przy parafii w Zabłudowie | fot. Berel Łoźnicki - z arch. ks. dr Adama Szota
ok. 1938 | Członkowie Akcji Katolickiej działającej przy parafii w Zabłudowie | fot. Berel Łoźnicki - z arch. ks. dr Adama Szota
1938 | Działacze Akcji Katolickiej w Zabłudowie - 2. od prawej u dołu Ludwika Kamińska z d. Zakrzewska, w środku ks. Adam Ostrowski (?) | z arch. ks. dr Adama Szota
1938 | Działacze Akcji Katolickiej w Zabłudowie - 2. od prawej u dołu Ludwika Kamińska z d. Zakrzewska, w środku ks. Adam Ostrowski (?) | z arch. ks. dr Adama Szota
Lata 50. XX wieku | Zdjęcie pamiątkowe grupy tercjarzy przy parafii w Zabłudowie - po prawej ks. Jan Sewioło | z arch. Ewy Barbary Sacharewicz
Lata 50. XX wieku | Zdjęcie pamiątkowe grupy tercjarzy przy parafii w Zabłudowie - po prawej ks. Jan Sewioło | z arch. Ewy Barbary Sacharewicz
Lata 70. XX wieku | Grupa oazowa przy parafii w Zabłudowie - wśród osób ks. Karol Żynel | z arch. Mariana Minkiewicza
Lata 70. XX wieku | Grupa oazowa przy parafii w Zabłudowie - wśród osób ks. Karol Żynel | z arch. Mariana Minkiewicza
1993 | Schola w Zabłudowie - od lewej: ks. proboszcz Józef Krysiewicz, Małgorzata Kasperowicz, ks. Stanisław Kochanowski, Ewa Baniel z d. Rećko, Beata Przymierska z d. Zieniewicz, Agnieszka Dołęgiewicz z d. Zdanowicz, Julietta Tomanek z d. Przymierska, Bogumiła Mielech z d. Wołosewicz, Bożena Jaszczołt, Agnieszka Łęczycka, ks. Wojciech Kraśnicki | z arch. Małgorzaty Kasperowicz
1993 | Schola w Zabłudowie - od lewej: ks. proboszcz Józef Krysiewicz, Małgorzata Kasperowicz, ks. Stanisław Kochanowski, Ewa Baniel z d. Rećko, Beata Przymierska z d. Zieniewicz, Agnieszka Dołęgiewicz z d. Zdanowicz, Julietta Tomanek z d. Przymierska, Bogumiła Mielech z d. Wołosewicz, Bożena Jaszczołt, Agnieszka Łęczycka, ks. Wojciech Kraśnicki | z arch. Małgorzaty Kasperowicz
Chrzest Święty
Lata 60. XX wieku | Chrzest Święty Aleksandra Ciuchnieckiego - od lewej: Antoni Samsonowicz, Irena Hermanowska, Piotr Ciuchniecki | z arch. Janiny Suchowierskiej
Lata 60. XX wieku | Chrzest Święty Aleksandra Ciuchnieckiego - od lewej: Antoni Samsonowicz, Irena Hermanowska, Piotr Ciuchniecki | z arch. Janiny Suchowierskiej
1974 | Chrzest Święty Grzegorza Samsonowicza - od lewej: Antoni Samsonowicz, Franciszek Samsonowicz, Irena Samsonowicz z d. Kuczyńska, Teresa Wiercińska z d. Ciuchniecka, Adam Samsonowicz, Andrzej Samsonowicz | z arch. Ireny Samsonowicz
1974 | Chrzest Święty Grzegorza Samsonowicza - od lewej: Antoni Samsonowicz, Franciszek Samsonowicz, Irena Samsonowicz z d. Kuczyńska, Teresa Wiercińska z d. Ciuchniecka, Adam Samsonowicz, Andrzej Samsonowicz | z arch. Ireny Samsonowicz
Pierwsza Komunia Święta
1932 | Wanda Wojciechowska - Pierwsza Komunia Święta | z arch. ks. dr Adama Szota
1932 | Wanda Wojciechowska - Pierwsza Komunia Święta | z arch. ks. dr Adama Szota
1936.06.21 | Bogdan Oksień - Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie | fot. Berel Łoźnicki - Białystok, ul. Sienkiewicza 28 - z arch. Agaty Łysak
1936.06.21 | Bogdan Oksień - Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie | fot. Berel Łoźnicki - Białystok, ul. Sienkiewicza 28 - z arch. Agaty Łysak
1939 | Pierwsza Komunia Święta dzieci z parafii Zabłudów - po prawej ks. Adam Ostrowski - 6. od lewej u dołu Anna Prończuk, 7. Anna Popko - wśród dzieci m.in. Gertruda Kalinowska z d. Jarocka | z arch. ks. dr Adama Szota
1939 | Pierwsza Komunia Święta dzieci z parafii Zabłudów - po prawej ks. Adam Ostrowski - 6. od lewej u dołu Anna Prończuk, 7. Anna Popko - wśród dzieci m.in. Gertruda Kalinowska z d. Jarocka | z arch. ks. dr Adama Szota
1949.06.12 | Pierwsza Komunia Święta dzieci z parafii Zabłudów - od lewej ks. Józef Niemotko i ks. Jan Sewioło | z arch. Macieja Roguckiego
1949.06.12 | Pierwsza Komunia Święta dzieci z parafii Zabłudów - od lewej ks. Józef Niemotko i ks. Jan Sewioło | z arch. Macieja Roguckiego
1952 | Pierwsza Komunia Święta Jerzego Dudzińskiego (pierwszy z prawej), obok Teresa Dudzińska i Eugeniusz Dudziński | z arch. Agnieszki Dudzińskiej
1952 | Pierwsza Komunia Święta Jerzego Dudzińskiego (pierwszy z prawej), obok Teresa Dudzińska i Eugeniusz Dudziński | z arch. Agnieszki Dudzińskiej
1954 | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie - w środku ks. Jan Sewioło - 3. od prawej u dołu Zofia Chrościska | z arch. Małgorzaty Kasperowicz
1954 | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie - w środku ks. Jan Sewioło - 3. od prawej u dołu Zofia Chrościska | z arch. Małgorzaty Kasperowicz
1957 | Pierwsza Komunia Święta dzieci z parafii Zabłudów - księża: u góry ks. Konstanty Andrzejewicz, siedzą od lewej: ks. Jan Wołk-Karaczewski, ks. proboszcz Jan Skarzyński, ks. Jan Okurowski | z arch. Janiny Suchowierskiej
1957 | Pierwsza Komunia Święta dzieci z parafii Zabłudów - księża: u góry ks. Konstanty Andrzejewicz, siedzą od lewej: ks. Jan Wołk-Karaczewski, ks. proboszcz Jan Skarzyński, ks. Jan Okurowski | z arch. Janiny Suchowierskiej
1959.06.27 | Pierwsza Komunia Święta dzieci z parafii Zabłudów - księża od lewej: ks. Jan Wołk-Karaczewski, ks. proboszcz Jan Skarzyński, ks. Adam Niewiarowski | z arch. Janiny Suchowierskiej
1959.06.27 | Pierwsza Komunia Święta dzieci z parafii Zabłudów - księża od lewej: ks. Jan Wołk-Karaczewski, ks. proboszcz Jan Skarzyński, ks. Adam Niewiarowski | z arch. Janiny Suchowierskiej
1960.06.25 | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie - w środku: ks. Jan Wołk-Karaczewski | z arch. ks. dr Adama Szota
1960.06.25 | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie - w środku: ks. Jan Wołk-Karaczewski | z arch. ks. dr Adama Szota
1960.06.25 | Pamiątka I-szej Komunii Świętej parafii Zabłudów - księża od lewej: ks. Jan Wołk-Karaczewski, ks. proboszcz Jan Skarzyński, ks. Antoni Kruk, ks. Adam Niewiarowski | z arch. ks. dr Adama Szota
1960.06.25 | Pamiątka I-szej Komunii Świętej parafii Zabłudów - księża od lewej: ks. Jan Wołk-Karaczewski, ks. proboszcz Jan Skarzyński, ks. Antoni Kruk, ks. Adam Niewiarowski | z arch. ks. dr Adama Szota
1961.06 | Maria Andrejczuk z d. Niewiarowska i ks. Adam Niewiarowski | z arch. Marcina Ciuchnieckiego
1961.06 | Maria Andrejczuk z d. Niewiarowska i ks. Adam Niewiarowski | z arch. Marcina Ciuchnieckiego
1961.06 | Pierwsza Komunia Święta dzieci z parafii Zabłudów - księża od lewej: ks. Henryk Abramowicz, ks. Antoni Kruk, ks. proboszcz Jan Skarzyński, ks. Adam Niewiarowski, ks. Antoni Szumowski | z arch. Janiny Suchowierskiej
1961.06 | Pierwsza Komunia Święta dzieci z parafii Zabłudów - księża od lewej: ks. Henryk Abramowicz, ks. Antoni Kruk, ks. proboszcz Jan Skarzyński, ks. Adam Niewiarowski, ks. Antoni Szumowski | z arch. Janiny Suchowierskiej
1962.06.26 | Pamiątka I-szej Komunii Świętej - księża od lewej: ks. Henryk Abramowicz, ks. Antoni Kruk, ks. Adam Niewiarowski, ks. Antoni Szumowski | z arch. Anny Zawadzkiej
1962.06.26 | Pamiątka I-szej Komunii Świętej - księża od lewej: ks. Henryk Abramowicz, ks. Antoni Kruk, ks. Adam Niewiarowski, ks. Antoni Szumowski | z arch. Anny Zawadzkiej
1963.06.25 | Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej - księża od lewej: ks. Henryk Abramowicz, ks. Czesław Czerwiński, ks. proboszcz Jan Skarzyński, ks. Antoni Kruk - wśród dzieci 1. od lewej u dołu Tadeusz Samsonowicz, w drugim rzędzie od dołu 6. Tadeusz Stelmach | z arch. Marcina Ciuchnieckiego
1963.06.25 | Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej - księża od lewej: ks. Henryk Abramowicz, ks. Czesław Czerwiński, ks. proboszcz Jan Skarzyński, ks. Antoni Kruk - wśród dzieci 1. od lewej u dołu Tadeusz Samsonowicz, w drugim rzędzie od dołu 6. Tadeusz Stelmach | z arch. Marcina Ciuchnieckiego
1964.06.14 | Teresa Wiercińska z d. Ciuchniecka | z arch. Marcina Ciuchnieckiego
1964.06.14 | Teresa Wiercińska z d. Ciuchniecka | z arch. Marcina Ciuchnieckiego
1964.06.14 | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie - księża od lewej: ks. Antoni Kruk, ks. proboszcz Jan Skarzyński, ks. Czesław Czerwiński, ks. Henryk Abramowicz / 3. od lewej u góry Teresa Ciuchniecka | z arch. Marcina Ciuchnieckiego
1964.06.14 | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie - księża od lewej: ks. Antoni Kruk, ks. proboszcz Jan Skarzyński, ks. Czesław Czerwiński, ks. Henryk Abramowicz / 3. od lewej u góry Teresa Ciuchniecka | z arch. Marcina Ciuchnieckiego
1965.06.20 | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie | z arch. ks. Andrzeja Górskiego
1965.06.20 | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie | z arch. ks. Andrzeja Górskiego
1966.06.19 | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie | z arch. ks. Andrzeja Górskiego
1966.06.19 | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie | z arch. ks. Andrzeja Górskiego
Lata 60. XX wieku | ks. Henryk Abramowicz (wikariusz w latach 1960-1964) i Cecylia Szumska - Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie | z arch. Agaty Łysak
Lata 60. XX wieku | ks. Henryk Abramowicz (wikariusz w latach 1960-1964) i Cecylia Szumska - Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie | z arch. Agaty Łysak
1970.06.14 | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie - od lewej księża: ks. Antoni Kruk, ks. Jan Skarzyński i ks. Bronisław Poźniak | z arch. Doroty Winnickiej
1970.06.14 | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie - od lewej księża: ks. Antoni Kruk, ks. Jan Skarzyński i ks. Bronisław Poźniak | z arch. Doroty Winnickiej
1974.06 | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie - w drugim rzędzie od dołu 1. od lewej Adam Tomanek, 8. Andrzej Samsonowicz - po prawej ks. Bronisław Poźniak | z arch. Ireny Samsonowicz
1974.06 | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie - w drugim rzędzie od dołu 1. od lewej Adam Tomanek, 8. Andrzej Samsonowicz - po prawej ks. Bronisław Poźniak | z arch. Ireny Samsonowicz
1975.06 (?) | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie - ks. Jan Toczko i ks. Bronisław Poźniak | z arch. Ireny Samsonowicz
1975.06 (?) | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie - ks. Jan Toczko i ks. Bronisław Poźniak | z arch. Ireny Samsonowicz
1976 | Barbara Gryguć z d. Sacharewicz i ks. Stanisław Kozłowski | z arch. Cecylii Sacharewicz
1976 | Barbara Gryguć z d. Sacharewicz i ks. Stanisław Kozłowski | z arch. Cecylii Sacharewicz
1977.05.15 | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie - po prawej ks. Michał Ozdowski - 1. od prawej u dołu Małgorzata Kasperowicz, 5. Agnieszka Dudzińska | z arch. Małgorzaty Kasperowicz
1977.05.15 | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie - po prawej ks. Michał Ozdowski - 1. od prawej u dołu Małgorzata Kasperowicz, 5. Agnieszka Dudzińska | z arch. Małgorzaty Kasperowicz
1982.06.13 | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie - księża od lewej: ks. Tadeusz Malinowski, ks. proboszcz Józef Krysiewicz, ks. Józef Hakało | z arch. Ireny Samsonowicz
1982.06.13 | Pierwsza Komunia Święta w Zabłudowie - księża od lewej: ks. Tadeusz Malinowski, ks. proboszcz Józef Krysiewicz, ks. Józef Hakało | z arch. Ireny Samsonowicz
Boże Ciało
Lata 30. XX wieku | Procesja Bożego Ciała w Zabłudowie | fot. Roman Glinka - z arch. Teresy Grzeszak
Lata 30. XX wieku | Procesja Bożego Ciała w Zabłudowie | fot. Roman Glinka - z arch. Teresy Grzeszak
Lata 30. XX wieku | Procesja Bożego Ciała w Zabłudowie | fot. Roman Glinka - z arch. Teresy Grzeszak
Lata 30. XX wieku | Procesja Bożego Ciała w Zabłudowie | fot. Roman Glinka - z arch. Teresy Grzeszak
Lata 50. XX wieku | Związek garbarzy biorący udział w uroczystości Bożego Ciała - na zdjęciu m.in. Aleksander Ciuchniecki | fot. Sz. Bekier w Zabłudowie - z arch. Doroty Winnickiej
Lata 50. XX wieku | Związek garbarzy biorący udział w uroczystości Bożego Ciała - na zdjęciu m.in. Aleksander Ciuchniecki | fot. Sz. Bekier w Zabłudowie - z arch. Doroty Winnickiej
1950 | Boże Ciało - procesja w Zabłudowie | z arch. Doroty Winnickiej
1950 | Boże Ciało - procesja w Zabłudowie | z arch. Doroty Winnickiej
1950 | Uroczystości Bożego Ciała - w dolnym rzędzie druga od lewej: Apolonia Korolczuk z d. Michalczuk z Folwarków Wielkich | z arch. Barbary Orłowskiej
1950 | Uroczystości Bożego Ciała - w dolnym rzędzie druga od lewej: Apolonia Korolczuk z d. Michalczuk z Folwarków Wielkich | z arch. Barbary Orłowskiej
Udekorowany ołtarz | z arch. Macieja Roguckiego
Udekorowany ołtarz | z arch. Macieja Roguckiego
Ołtarz | z arch. Macieja Roguckiego
Ołtarz | z arch. Macieja Roguckiego
Lata 50. XX wieku | Procesja wokół kościoła | z arch. Macieja Roguckiego
Lata 50. XX wieku | Procesja wokół kościoła | z arch. Macieja Roguckiego
Lata 50. XX wieku | Procesja wokół kościoła | z arch. Macieja Roguckiego
Lata 50. XX wieku | Procesja wokół kościoła | z arch. Macieja Roguckiego
Lata 50. XX wieku | Procesja wokół kościoła | z arch. Macieja Roguckiego
Lata 50. XX wieku | Procesja wokół kościoła | z arch. Macieja Roguckiego
Lata 50. XX wieku | Procesja wokół kościoła | z arch. Macieja Roguckiego
Lata 50. XX wieku | Procesja wokół kościoła | z arch. Macieja Roguckiego
Lata 50. XX wieku | Procesja wokół kościoła | z arch. Macieja Roguckiego
Lata 50. XX wieku | Procesja wokół kościoła | z arch. Macieja Roguckiego
Lata 50. XX wieku | Procesja wokół kościoła | z arch. Macieja Roguckiego
Lata 50. XX wieku | Procesja wokół kościoła | z arch. Macieja Roguckiego
Lata 50. XX wieku | Procesja wokół kościoła | z arch. Macieja Roguckiego
Lata 50. XX wieku | Procesja wokół kościoła | z arch. Macieja Roguckiego
Lata 50. XX wieku | Procesja wokół kościoła | z arch. Macieja Roguckiego
Lata 50. XX wieku | Procesja wokół kościoła | z arch. Macieja Roguckiego
1955 | Dzieci na tle ołtarzyku przy ul. Sikorskiego w Zabłudowie | z arch. Małgorzaty Kasperowicz
1955 | Dzieci na tle ołtarzyku przy ul. Sikorskiego w Zabłudowie | z arch. Małgorzaty Kasperowicz
1955 | Grupa kobiet przygotowująca ołtarzyk z okazji Bożego Ciała przy ul. Sikorskiego | z arch. Małgorzaty Kasperowicz
1955 | Grupa kobiet przygotowująca ołtarzyk z okazji Bożego Ciała przy ul. Sikorskiego | z arch. Małgorzaty Kasperowicz
Procesja - Zabłudów, ul. Bielska, skrzyżowanie z ul. Adama Mickiewicza | z arch. Elżbiety Łęczyckiej
Procesja - Zabłudów, ul. Bielska, skrzyżowanie z ul. Adama Mickiewicza | z arch. Elżbiety Łęczyckiej
Lata 50.-60. XX wieku | Boże Ciało - Zabłudów, ul. Białostocka | z arch. Agnieszki Dudzińskiej
Lata 50.-60. XX wieku | Boże Ciało - Zabłudów, ul. Białostocka | z arch. Agnieszki Dudzińskiej
1973 | Procesja Bożego Ciała w Zabłudowie - ul. Bielska, widok w stronę ul. Rynek | z arch. Małgorzaty Kasperowicz
1973 | Procesja Bożego Ciała w Zabłudowie - ul. Bielska, widok w stronę ul. Rynek | z arch. Małgorzaty Kasperowicz
1990.06.14 | Procesja Bożego Ciała w Zabłudowie | z arch. Małgorzaty Kasperowicz
1990.06.14 | Procesja Bożego Ciała w Zabłudowie | z arch. Małgorzaty Kasperowicz
Sakrament małżeństwa
1902.11.19 | Ślub Michała Szyłkiewicza i Stefanii Klimowicz | z arch. Edwarda Nosorowskiego
1902.11.19 | Ślub Michała Szyłkiewicza i Stefanii Klimowicz | z arch. Edwarda Nosorowskiego
1906 | Leokadia Sienkiewicz z d. Szostakiewicz z mężem | z arch Grażyny Zakrzewskiej-Dąb
1906 | Leokadia Sienkiewicz z d. Szostakiewicz z mężem | z arch Grażyny Zakrzewskiej-Dąb
Lata 40. XX wieku | Portret ślubny - Apolonia Prokopowicz i Stanisław Aleksiejczuk | z arch. Agaty Łysak
Lata 40. XX wieku | Portret ślubny - Apolonia Prokopowicz i Stanisław Aleksiejczuk | z arch. Agaty Łysak
Alina i Jan Sidz | z arch. Cecylii Sacharewicz
Alina i Jan Sidz | z arch. Cecylii Sacharewicz
1955 | Ślub Reginy Maliszewskiej i Kazimierza Szumskiego - w drodze do domu - Zabłudów, ul. Adama Mickiewicza | z arch. Agaty Łysak
1955 | Ślub Reginy Maliszewskiej i Kazimierza Szumskiego - w drodze do domu - Zabłudów, ul. Adama Mickiewicza | z arch. Agaty Łysak
1981.09.05 | Po ślubie Cecylii i Mariana Halickich orszak weselny wybrał lody Państwa Władysławy i Kazimierza Frejdów | z arch. Cecylii Ewy Halickiej
1981.09.05 | Po ślubie Cecylii i Mariana Halickich orszak weselny wybrał lody Państwa Władysławy i Kazimierza Frejdów | z arch. Cecylii Ewy Halickiej
Ostatnia droga
1941 | Pogrzeb ojca s. Anny Bartoszewicz - ona 2. po prawej od chłopca stojącego w środku - w tle kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie | z arch. ks. dr Adama Szota
1941 | Pogrzeb ojca s. Anny Bartoszewicz - ona 2. po prawej od chłopca stojącego w środku - w tle kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie | z arch. ks. dr Adama Szota
1946.09.12 | Pogrzeb s. Anny Bartoszewicz z Folwarków Małych, brutalnie zamordowanej przez nieznanych sprawców w lesie nieopodal wsi Koźliki, uroczystościom pogrzebowym przewodził ks. Alfons Zienkiewicz, ówczesny proboszcz parafii Zabłudów - w tle kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie | z arch. ks. dr Adama Szota
1946.09.12 | Pogrzeb s. Anny Bartoszewicz z Folwarków Małych, brutalnie zamordowanej przez nieznanych sprawców w lesie nieopodal wsi Koźliki, uroczystościom pogrzebowym przewodził ks. Alfons Zienkiewicz, ówczesny proboszcz parafii Zabłudów - w tle kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie | z arch. ks. dr Adama Szota
1958.07.10 | Pogrzeb Julianny Niewiarowskiej | z arch. Janiny Suchowierskiej
1958.07.10 | Pogrzeb Julianny Niewiarowskiej | z arch. Janiny Suchowierskiej
Lata 60. XX wieku (?) | Pogrzeb w Zabłudowie - ul. Rynek | z arch. Ireny Samsonowicz
Lata 60. XX wieku (?) | Pogrzeb w Zabłudowie - ul. Rynek | z arch. Ireny Samsonowicz
1962 | Wyprowadzenie zmarłego do krzyża - Halickie | z arch. Anny Kiełczewskiej
1962 | Wyprowadzenie zmarłego do krzyża - Halickie | z arch. Anny Kiełczewskiej
1962 | Pożegnanie zmarłego przy krzyżu na końcu wsi Halickie | z arch. Anny Kiełczewskiej
1962 | Pożegnanie zmarłego przy krzyżu na końcu wsi Halickie | z arch. Anny Kiełczewskiej
Lata 70. XX wieku (?) | Kondukt żałobny | z arch. Marii Drewnowskiej
Lata 70. XX wieku (?) | Kondukt żałobny | z arch. Marii Drewnowskiej
Lata 70. XX wieku (?) | Kondukt żałobny - Zabłudów, ul. Białostocka | z arch. Marii Drewnowskiej
Lata 70. XX wieku (?) | Kondukt żałobny - Zabłudów, ul. Białostocka | z arch. Marii Drewnowskiej
1980.04.10 | Pogrzeb Jadwigi Niewiarowskiej z d. Samsonowicz - od lewej: Irena Samsonowicz z d. Kuczyńska, Piotr Samsonowicz, Janina Suchowierska z d. Niewiarowska, Maria Andrejczuk z d. Niewiarowska, x / w drugim rzędzie: Wacław Niewiarowski, Beata Suchowierska, Grzegorz Samsonowicz, Mikołaj Andrejczuk | z arch. Janiny Suchowierskiej
1980.04.10 | Pogrzeb Jadwigi Niewiarowskiej z d. Samsonowicz - od lewej: Irena Samsonowicz z d. Kuczyńska, Piotr Samsonowicz, Janina Suchowierska z d. Niewiarowska, Maria Andrejczuk z d. Niewiarowska, x / w drugim rzędzie: Wacław Niewiarowski, Beata Suchowierska, Grzegorz Samsonowicz, Mikołaj Andrejczuk | z arch. Janiny Suchowierskiej
Lata 80. XX wieku | Pogrzeb w Zabłudowie - główna brama cmentarza parafialnego pw. św. Krzyża założonego w 1904 roku - po lewej ks. proboszcz Józef Krysiewicz | z arch. Agaty Łysak
Lata 80. XX wieku | Pogrzeb w Zabłudowie - główna brama cmentarza parafialnego pw. św. Krzyża założonego w 1904 roku - po lewej ks. proboszcz Józef Krysiewicz | z arch. Agaty Łysak
Procesje, odpusty...
Lata międzywojenne | Procesja podczas odpustu w Halickich | z arch. Marii Korolczuk
Lata międzywojenne | Procesja podczas odpustu w Halickich | z arch. Marii Korolczuk
Lata 50. XX wieku (II poł.) | Procesja w Kamionce - po prawej ks. Konstanty Andrzejewicz i ks. Adam Niewiarowski | z arch. Edwarda Nosorowskiego
Lata 50. XX wieku (II poł.) | Procesja w Kamionce - po prawej ks. Konstanty Andrzejewicz i ks. Adam Niewiarowski | z arch. Edwarda Nosorowskiego
Lata 60. XX wieku | Uroczystości w Pasynkach - w środku ks. Henryk Abramowicz - od lewej: 4. Irena Samsonowicz z d. Kuczyńska, 9. Jadwiga Podwysocka z d. Kuczyńska | z arch. Ireny Samsonowicz
Lata 60. XX wieku | Uroczystości w Pasynkach - w środku ks. Henryk Abramowicz - od lewej: 4. Irena Samsonowicz z d. Kuczyńska, 9. Jadwiga Podwysocka z d. Kuczyńska | z arch. Ireny Samsonowicz
1964 | Procesja w Halickich - chłopcy niosą różaniec | z arch. Reginy i Wacława Halickich
1964 | Procesja w Halickich - chłopcy niosą różaniec | z arch. Reginy i Wacława Halickich
Pielgrzymki
1956 | Pielgrzymka do Częstochowy z parafii Zabłudów - w środku ks. Adam Niewiarowski, na zdjęciu m.in. Apolonia Korolczuk z d. Michalczuk, Maria Drewnowska, Irena Samsonowicz z d. Kuczyńska... | z arch. Barbary Orłowskiej
1956 | Pielgrzymka do Częstochowy z parafii Zabłudów - w środku ks. Adam Niewiarowski, na zdjęciu m.in. Apolonia Korolczuk z d. Michalczuk, Maria Drewnowska, Irena Samsonowicz z d. Kuczyńska... | z arch. Barbary Orłowskiej
Cud w Zabłudowie (1965 r.)
1965.05 | Miejsce cudu zabłudowskiego | z arch. Agnieszki Dudzińskiej
1965.05 | Miejsce cudu zabłudowskiego | z arch. Agnieszki Dudzińskiej
1965.05 | Miejsce cudu zabłudowskiego | z arch. Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku
1965.05 | Miejsce cudu zabłudowskiego | z arch. Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku
1965.05 | Miejsce cudu zabłudowskiego | z arch. Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku
1965.05 | Miejsce cudu zabłudowskiego | z arch. Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku
1965.05 | Miejsce cudu zabłudowskiego | z arch. Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku
1965.05 | Miejsce cudu zabłudowskiego | z arch. Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku
1965.05 | z arch. Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku
1965.05 | z arch. Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku
1965.05 | z arch. Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku
1965.05 | z arch. Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku
1965.05 | z arch. Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku
1965.05 | z arch. Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku
Konsekracja dzwonów w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie (1972 r.)
1972 | ks. bp Henryk Roman Gulbinowicz - konsekracja dzwonów w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie | z arch. ks. dr Adama Szota
1972 | ks. bp Henryk Roman Gulbinowicz - konsekracja dzwonów w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie | z arch. ks. dr Adama Szota
1972 | ks. bp Henryk Roman Gulbinowicz | z arch. ks. Andrzeja Górskiego
1972 | ks. bp Henryk Roman Gulbinowicz | z arch. ks. Andrzeja Górskiego
1972 | ks. bp Henryk Roman Gulbinowicz | z arch. ks. Andrzeja Górskiego
1972 | ks. bp Henryk Roman Gulbinowicz | z arch. ks. Andrzeja Górskiego
1972 | ks. bp Henryk Roman Gulbinowicz w świątyni zabłudowskiej | z arch. ks. Andrzeja Górskiego
1972 | ks. bp Henryk Roman Gulbinowicz w świątyni zabłudowskiej | z arch. ks. Andrzeja Górskiego
1972 | od lewej: ks. Jan Halicki, ks. bp Henryk Roman Gulbinowicz, x | z arch. ks. Andrzeja Górskiego
1972 | od lewej: ks. Jan Halicki, ks. bp Henryk Roman Gulbinowicz, x | z arch. ks. Andrzeja Górskiego
Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej w Zabłudowie (1966 r., 1987 r., 1991 r.)
1966 | Peregrynacja obrazu z okazji 1000-lecia chrztu Polski - na zdjęciu: Irena i Tadeusz Stelmach | z arch. Tadeusza Stelmacha
1966 | Peregrynacja obrazu z okazji 1000-lecia chrztu Polski - na zdjęciu: Irena i Tadeusz Stelmach | z arch. Tadeusza Stelmacha
1987.10.22 | Matka Boża Nawiedza Parafię Zabłudów | z arch. Marii Drewnowskiej
1987.10.22 | Matka Boża Nawiedza Parafię Zabłudów | z arch. Marii Drewnowskiej
1987.10.22 | Matka Boża Nawiedza Parafię Zabłudów | z arch. Doroty Winnickiej
1987.10.22 | Matka Boża Nawiedza Parafię Zabłudów | z arch. Doroty Winnickiej
1991.08.23 | Dekoracja kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła na uroczystość nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej | z arch. MOAK
1991.08.23 | Dekoracja kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła na uroczystość nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej | z arch. MOAK
1991.08.23 | Zabłudów - Strażacy niosą Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej | z arch. MOAK
1991.08.23 | Zabłudów - Strażacy niosą Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej | z arch. MOAK
1991.08.23 | Zabłudów - Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej | z arch. MOAK
1991.08.23 | Zabłudów - Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej | z arch. MOAK
1991.08.23 | Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie - po lewej ks. proboszcz Józef Krysiewicz | z arch. Ewy Barbary Sacharewicz
1991.08.23 | Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie - po lewej ks. proboszcz Józef Krysiewicz | z arch. Ewy Barbary Sacharewicz
Remont kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie (sierpień 1990 r.)
1990.08 | Remont kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie | z arch. Grażyny Zakrzewskiej-Dąb
1990.08 | Remont kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie | z arch. Grażyny Zakrzewskiej-Dąb
1990.08 | Remont kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie | z arch. Grażyny Zakrzewskiej-Dąb
1990.08 | Remont kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie | z arch. Grażyny Zakrzewskiej-Dąb
1990.08 | Remont kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie | z arch. Grażyny Zakrzewskiej-Dąb
1990.08 | Remont kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie | z arch. Grażyny Zakrzewskiej-Dąb
Pozostałe wydarzenia
Lata 30. XX wieku | Rajd rowerowy organizowany przez parafię katolicką w Zabłudowie - ul. 11-go Listopada obecnie ul. Grzegorza Chodkiewicza | z arch. MOAK
Lata 30. XX wieku | Rajd rowerowy organizowany przez parafię katolicką w Zabłudowie - ul. 11-go Listopada obecnie ul. Grzegorza Chodkiewicza | z arch. MOAK
Back to Top