Herbem miasta Zabłudowa jest wizerunek "Jelenia skaczącego". Pieczęć użyta na dokumencie z 1750 roku została przyjęta za sprawą Jana Leończuka uchwałą Nr IV/14/90 Rady Gminy i Miasta w Zabłudowie z dnia 21 sierpnia 1990 roku.
Back to Top