17 marca 1569 roku za sprawą Iwana Fiodorowa i Piotra Mścisławca w Zabłudowie została wydrukowana księga Еѵангєлїє ѹчитєльноє (Ewangelia Pouczająca). 
[format] 194x310, liczba stron: 814, druk w dwóch kolorach.
Zachowały się 44 egzemplarze - jeden z nich przechowywany jest w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
Iwan Fiodorow w 1570 roku wydrukował także "Psałterz z Czasosłowem". Zachowały się tylko 3 zdefektowane egzemplarze (1 w Anglii i 2 w Petersburgu).
Back to Top