[treść dokumentu]
Na pamięć zaś większej naszej łaski miastu znamię: pięknego jednorożca biegącego z rozdartym papierem (i w niej Orzeł Czarny cały, na polu czarnym pozwalamy1, jako jest wymalowany, na herbie widzieć się zdaje. Którym to herbem przerzeczone mieszczanie zabłudowscy, we wszystkich sprawach i akcjach, dekretach sądowych, listów tajemnych i patentów oczywistych wiecznemi czasy na wosku zielonym pieczętować się powinni i tej używać w każdej potrzebie pieczęci.
[przypisy]
1. Orzeł Czarny był herbem Radziwiłłów.
[komentarz] Marcin Ciuchniecki 
Wspomniany jednorożec wymieniany też jest jako srebrny jeleń na niebieskim tle, u którego między rogami znajduje się przekrzyżowana rogacina rozdarta (zaczerpnięta z polskiego herbu szlacheckiego Kościeszy) oraz czarnym orłem (z herbu Radziwiłłów).
[warto przeczytać]
Prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich. Zabłudów XV-XVIII w., oprac. J. Maroszek, Białystok 1994
[opis zewnętrzny] Kopia
[miejsce przechowywania] CGIA Białorusi Mińsk, F. 694, op. 2, nr 2642, k. 34-36v.
Wypis dokumentu został zaczerpnięty z opracowania prof. Józefa Maroszka, Prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich, Zabłudów XV – XVIII w, Białystok 1994 r.​​​​​​​
Back to Top