12 V 1939
Dnia 12.V.b.r. w cerkwi prawosławnej w Zabłudowie, pow. białostockiego, jako w rocznicę śmierci Marszałka Piłsudskiego, proboszcz ks. Bogdanowicz w asyście ks. Stalbowskiego odprawił uroczystą mszę żałobną, przed rozpoczęciem której w języku polskim wygłosił okolicznościowe kazanie o odczytał myśli Marszałka. Na nabożeństwie obecnych było około 800 osób.
Dnia 12.V.b.r. jako w rocznicę śmierci Marszałka Piłsudskiego w Zabłudowie, proboszcz ks. Ostrowski odprawił nabożeństwo żałobne, które zakończył odśpiewaniem „Anioł Pański”. Żadnego kazania okolicznościowego nie wygłosił, co wśród tłumnie zebranej ludności wywołało silne oburzenie.
Back to Top